Žaidimo taisyklės

 

Žaidimas baigėsi.

Žaidimo „Pirk du Golden Rose produktus Camelia vaistinėje
ir laimėk NUDE LOOK rinkinius" taisyklės ir sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1 Žaidimo organizatorius yra UAB „Arnolita", registracijos Nr. 304511358, adresas Veiverių g. 153, LT - 46417, Kaunas, el. paštas: info@goldenrose.lt . Žaidimo užsakovas – UAB  „Nemuno vaistinė“ (CAMELIA). 
1.2 Žaidimas vyksta visose CAMELIA vaistinėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje,  galioja tik CAMELIA fizinėse vaistinėse su mažų kainų kortele. Pirkimas negalioja www.camelia.lt ir „Camelia Airport“ vaistinėje (toliau – Žaidimo vieta). 
1.3 Žaidimas prasideda 2020 m. lapkričio 23 d. ir baigiasi 2021 m. sausio 31 d. (toliau – Žaidimo laikotarpis). 

2. Prizų fondas 

2.1 Žaidime yra galimybė laimėti 125 vnt. Golden Rose kosmetikos NUDE LOOK rinkinius. Nurodytą prizų fondą sudaro 5 vnt. Golden Rose NUDE LOOK rinkinių, kurių vieno vertė 120 EUR ir 100 vnt. NUDE LOOK rinkinių, kurių vieno vertė 13.50 EUR.

3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos 

3.1 Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bet kuriuos 2 vienetus Golden Rose kosmetikos produktų. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu nemokamai užregistravęs pirkimo kvito numerį internetiniame puslapyje https://www.goldenrose.lt/page/zaidimo-taisykles  ir įvesdamas šiuos duomenis: 
3.1.1 Pirkimo kvito numerį; 
3.1.2 Vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. 
3.2 Tas pats pirkimo čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą. 
3.3 Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Žaidimo produktą ir registruodamas pirkimo čekį https://www.goldenrose.lt/page/zaidimo-taisykles 
3.4 Norint gauti prizą, reikės pateikti registracijos metu nurodytą pirkimo kvitą. 
3.5 Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą ar sukelti žalą Žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Laimėtojų nustatymas ir prizo atsiėmimas:

4.1 Laimėtojų traukimai bus vykdomi 2021 m. vasario mėn. 01 d. Laimėtojai bus informuojami asmeniškai. Nelaimėjusios registracijos nedalyvaus kitos ar vėlesnių dienų traukimuose. 
4.2 Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti pirkimo kvito ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, prizai grįžtų Žaidimo organizatoriui. 
4.3 Žaidimo laimėtojai bus informuojami asmeniškai 2021 m. vasario mėn. 01 d., o dėl prizų atsiėmimo bus susitariama atskirai. 
4.4 Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami. 

5. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime 

5.1 Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime ir prizų naudojimo. 
5.2 Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, kurios susijusios su jo asmenine situacija.